Новини

23.01.2023
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

18.11.2022
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

25.10.2022
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

04.07.2022
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

23.06.2022
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

03.06.2022
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

05.05.2022
Девето главнично плащане и двадесето лихвено плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100003123

05.04.2022
Девето главнично плащане и двадесето лихвено плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100003123

04.04.2022
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

08.03.2022
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

03.02.2022
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

17.01.2022
Покана за свикване на общо събрание на облигационерите от емисия с ISIN BG2100003123, 02.02.2022

13.01.2022
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

05.01.2022
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година; Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

30.12.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година и по чл. 148б от ЗППЦК

29.12.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

22.12.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

15.12.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

10.12.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 10.12.2021

06.12.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

04.10.2021
Уведомление за лихвено и главнично плащане по емисия с ISIN BG2100003123

23.09.2021
Уведомление за дялово участие

01.09.2021
Уведомление за дялово участие

09.08.2021
Уведомление за дялово участие

19.07.2021
Уведомление за дялово участие

02.07.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

11.06.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

08.06.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

03.06.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година и по чл.148б от ЗППЦК

01.06.2021
Уведомление за дялово участие

25.05.2021
Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на ЕП и на Съвета от 16 април 2014 г. и по чл.148б от ЗППЦК

28.04.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

27.04.2021
Уведомление за лихвено и главнично плащане по емисия с ISIN BG2100003123

22.04.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

19.04.2021
Уведомление за дялово участие, 19.04.2021

14.04.2021
Уведомление за дялово участие, 14.04.2021

08.04.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

05.04.2021
Уведомление за лихвено и главнично плащане по емисия с ISIN BG2100003123

02.04.2021
Уведомление за дялово участие, 02.04.2021

01.04.2021
Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК, 01.04.2021

31.03.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 31.03.2021

26.03.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година;

26.03.2021
Уведомление на дялово участие, 26.03.2021

11.03.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 11.03.2021

05.03.2021
Уведомление за дялово участие, 05.03.2021

12.02.2021
Уведомление за дялово участие, 12.02.2021

03.02.2021
Уведомление за дялово участие, 03.02.2021

26.01.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година; Уведомление по чл.148б от ЗППЦК, 26.01.2021

05.01.2021
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 05.01.2021

29.12.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година и по чл.148б от ЗППЦК, 29.12.2020

22.10.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 23.12.2020

16.12.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 16.12.2020

11.12.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 11.12.2020

09.12.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 09.12.2020

04.12.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 04.12.2020

28.10.2020
Блухаус Аксешън Проджект V Лимитид, Кипър се влива в Синтетика АД

27.10.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 27.10.2020

23.10.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 23.10.2020

07.10.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 07.10.2020

05.10.2020
Уведомление за лихвено и главнично плащане по емисия ISIN BG2100003123, 05.10.2020

02.10.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 02.10.2020

30.09.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 30.09.2020

29.09.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 29.09.2020

23.06.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 23.06.2020

17.06.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 17.06.2020

12.06.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 12.06.2020

09.06.2020
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 09.06.2020

02.04.2020
Уведомление за дялово участие

07.01.2020
Уведомление за дялово участие

06.01.2020
Уведомление за дялово участие

23.12.2019
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 23.12.2019

19.12.2019
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година

12.12.2019
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 12.12.2019

09.12.2019
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, 09.12.2019

02.10.2019
Уведомление за дялово участие

20.08.2019
Уведомление за дялово участие

14.08.2019
Уведомление за дялово участие

24.06.2019
Общо събрание на облигационерите
Банката-довереник на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД представи покана за свикване на Общо събрание на облигационерите, насрочено за 4 юли 2019 г.
Към поканата


06.06.2019
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №5962014 на ЕП и на Съвета от 16 април 2014

22.05.2019
Уведомление за дялово участие

20.05.2019
Уведомление за дялово участие

Корпоративно съобщение
18.03.2019

СИНТЕТИКА ПРОДАДЕ ЮНИОН ИВКОНИ

В началото на месец февруари, 2019 г., „Синтетика“ АД подписа окончателен договор за продажба на дъщерното си дружество „Юнион Ивкони“ ООД. Съгласно договора, сделката ще приключи след заплащане от страна на купувача на всички договорени суми по покупко-продажбата.
На 15 март, 2019 г. бяха изпълнени кумулативно всички клаузи по договора за покупко-продажбата на „Юнион Ивкони“ООД, с което сделката е финализирана.
Решението на „Синтетика“АД да продаде участието си в „Юнион Ивкони“ООД е свързано с желанието на компанията да насочи усилията си към инвестиции в недвижими имоти с по-висока доходност.

20.04.2018
Уважаеми акционери,
В резултат на затруднения в работата на Търговския регистър да обработи в срок подадените за обявяване заявления и оттам невъзможността поканата за свиканото за 18.05.2018 г. общо събрание на акционерите на „Синтетика” АД да бъде обявена в законоустановения срок, дружеството предприе действия за обявяване на покана за 23 май 2018 г., като същата беше обявена с вписване 20180419162109.

04.04.2018
Уважаеми акционери,
В резултат на невъзможността на Търговския регистър да обработи в срок подадените за обявяване заявления, поканата за свиканото за 30.04.2018 г. общо събрание на акционерите на „Синтетика” АД не беше обявена в законоустановения срок. Поради това, не са налице законовите предпоставки общото събрание да бъде проведено. Съветът на директорите на дружеството е предприел действия за свикване на ново общо събрание със същия дневен ред за 18.05.2018 г..

02.01.2018
Уведомление за дялово участие

18.08.2017
Уведомление за дялово участие

17.08.2017
Уведомление за дялово участие

Покана за Извънредно общо събрание на акционерите 11.09.2017

28.07.2017
Кредитен рейтинг на “Синтетика” АД – актуализация 27.07.2017 г.

07.06.2017
Протокол от проведено ОСА,05.06.2017

19.04.2017
Кредитен рейтинг на Синтетика АД - Май 2017

06.04.2017
Уведомление за десето лихвено плащане по емисия облигации

04.04.2017
Протокол от проведено Общо събрание на облигационерите по емисия ISIN BG2100003123, проведено на 31.03.2017 г.

23.03.2017
Покана за свикване за ОСО

25.01.2017
Уведомление за продажба на инвистиция

01.07.2016
Кредитен рейтинг на Синтетика АД – юни 2016 г.

15.10.2015
Покана за ОСА

02.10.2015
Уведомление

08.07.2015
Промяна на дялово участие

На 08.07.2015 година, в изпълнение на задълженията си по чл.145 от ЗППЦК, в офиса на Синтетика АД постъпи уведомление от акционера Kamalia Trading Limited за настъпила промяна на дяловото му участие в публичното дружество, както следва: Kamalia Trading Limited намалява акционерното си участие в капитала на Синтетика АД от 1 801 252 до 1 796 608 акции. След извършената промяна акционерното участие на Kamalia Trading Limited възлиза на 59,89% от капитала на публичното дружество. 26.05.2015
Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите

На 25/06/2015 г. от 13,30 ч. Синтетика АД ще проведе редовното си годишно Общо събрание на акционерите на адрес: София, бул. Хр. Колумб 43, заседателна зала 1 етаж.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. (проекторешение– Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.);
2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.);
3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.);
5. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.);
6. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г.).
7. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.).
8. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2014 г., а именно: 10 % от печалбата на дружеството или сума в размер на 26782.80 лева да бъде отнесена във фонд „Резервен”, а останалите 90 % или сума в размер на 241045.24 лева, да бъде отнесена към перо „Неразпределена печалба” и същата да бъде използвана за покриване на загуби от минали години.).
9. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г.).
10. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2015 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализираното одиторско предприятие „Актив“ ООД, ЕИК 813194075, с право да провери годишното счетоводно приключване на дружеството за 2015 г.).
11. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика” АД за дейността им през 2014 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Синтетика” АД за дейността им през 2014 г.).
12. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2014 г. да останат непроменени).
13. Приемане отчета на одитния комитет на дружеството за 2014 г. (проекторешение – на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2014 г.).
14. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.).

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 13.30 часа на 25 юни 2015 г. и ще се извършва в град София, бул.„Христофор Колумб” № 43, ет.1.

Повече информация за провеждане на събранието, както и материалите за дневния ред са публикувани на електронната страница на дружеството в раздел „Връзки с инвеститорите/Общо събрание на акционерите“.

19.03.2015
Промяна на дялово участие

На 19.03.2015 година, в изпълнение на задълженията си по чл.145 от ЗППЦК, в офиса на Синтетика АД постъпи уведомление от акционера ЗД Евроинс АД за настъпила промяна на дяловото му участие в публичното дружество, както следва:

ЗД Евроинс АД увеличава акционерното си участие в капитала на Синтетика АД от 127 636 до 207 836 акции. След извършената промяна акционерното участие на ЗД Евроинс АД възлиза на 6,928% от капитала на публичното дружество.

12.03.2015
Промяна на дялово участие

На 12.03.2015 година, в изпълнение на задълженията си по чл.145 от ЗППЦК, в офиса на Синтетика АД постъпи уведомление от акционера Евроинс Румъния Застраховане-Презастраховане АД за настъпила промяна на дяловото му участие в публичното дружество, както следва:

Евроинс Румъния Застраховане-Презастраховане АД увеличава акционерното си участие в капитала на Синтетика АД от 285 700 до 312 450 акции.
След извършената промяна акционерното участие на Евроинс Румъния Застраховане-Презастраховане АД възлиза на 10.415% от капитала на публичното дружество.

19.11.2014
Промяна на дялово участие

На 19.11.2014 година, в изпълнение на задълженията си по чл.145 от ЗППЦК, в офиса на Синтетика АД постъпи уведомление от акционера УПФ-Бъдеще АД за настъпила промяна на дяловото му участие в публичното дружество, както следва:

След покупка на 55 600 акции от капитала на "Синтетика" АД от УПФ-Бъдеще АД, управляваните от "ПОД-Бъдеще" АД пенсионни фондове притежават следния брой акции:
  • ППФ-Бъдеще 7 504 акции или 0,25% от капитала на дружеството;
  • УПФ-Бъдеще 176 415 акции или 5,88 % от капитала на дружеството;
  • ДПФ-Бъдеще 3 226 акции или 0,11% от капитала на дружеството;

Общо за трите фонда: 187 145 акции или 6,24% от капитала на "Синтетика" АД.

18.09.2014
Търговски регистър вписа новите членове на СД на Синтетика АД

На 18.09.2014 г. Търговски регистър вписа гласуваните на проведеното на 05.09.2014 г. Извънредно общо събрание на акционерите на Синтетика АД промени в членовете на Съвета на директорите. Новите членове са Пламен Пеев Патев и Николай Атанасов Дачев. Оперативното ръководство и представителството на Синтетика АД продължава да се осъществява от изпълнителния член на Съвета на директорите Ива Христова Гарванска–Софиянска.

09.09.2014
Синтетика АД придоби 51% от капитала на автобусния превозвач Юнион Ивкони

На 9 септември 2014 година е вписано в Търговски регистър придобиването на мажоритарен дял в размер на 51% от капитала на автобусния превозвач Юнион Ивкони ООД. Придобиването е реализирано чрез непарична вноска на обща стойност от 1.62 милиона лева. Съгласно условията на договора за покупко - продажба, досегашните мажоритарни собственици имат право да изкупят дяловете на Синтетика АД за период от 3 години при определена в договора възвращаемост за публичният холдинг.

05.04.2014
Уведомление

20.01.2014
Промяна на дялово участие

На 16.01.2014 година, в изпълнение на задълженията си по чл.145 от ЗППЦК, в офиса на Синтетика АД постъпи уведомление от акционера Kamalia Trading Limited за настъпила промяна на дяловото му участие в публичното дружество, както следва:
Kamalia Trading Limited намалява акционерното си участие в капитала на Синтетика АД от 2 253 225 до 2 248 225 акции. След извършената промяна акционерното участие на Kamalia Trading Limited възлиза на 74,94% от капитала на публичното дружество.

07.11.2013
Промяна на дялово участие

На 07.11.2013 година, в изпълнение на задълженията си по чл.145 от ЗППЦК, в офиса на Синтетика АД постъпи уведомление от акционера ЗД Евроинс АД за настъпила промяна на дяловото му участие в публичното дружество, както следва:
ЗД Евроинс АД увеличава акционерното си участие в капитала на Синтетика АД от 149 683 до 155 983 акции. След извършената промяна акционерното участие на ЗД Евроинс АД възлиза на 5.199 % от капитала на публичното дружество.

02.10.2013
Трето лихвено плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100003123

14.08.2013
Промяна на дялово участие

На 14.08.2013 година, в изпълнение на задълженията си по чл.145 от ЗППЦК, в офиса на Синтетика АД постъпи уведомление от акционера ЗД Евроинс АД за настъпила промяна на дяловото му участие в публичното дружество, както следва:
ЗД Евроинс АД намалява акционерното си участие в капитала на Синтетика АД от 150 383 до 149 183 акции. След извършената промяна акционерното участие на ЗД Евроинс АД възлиза на 4.973% от капитала на публичното дружество.

26.07.2013
Промяна на дялово участие

На 23.07.2013 година, в изпълнение на задълженията си по чл.145 от ЗППЦК, в офиса на Синтетика АД постъпиха уведомления от акционерите ЗД Евроинс АД и Kamalia Trading Limited за настъпила промяна на дяловитe им участия в публичното дружество, както следва:
  • ЗД Евроинс АД увеличава акционерното си участие в капитала на Синтетика АД до 5.013% (от 148 248 до 150 383 акции)
  • Kamalia Trading Limited намалява акционерното си участие в капитала на Синтетика АД до 79.97% (от 2 401 360 до 2 399 225 акции)

02.07.2013
Промяна на дялово участие

На 02.07.2013 година, в изпълнение на задълженията си по чл.145 от ЗППЦК, в офиса на Синтетика АД постъпи уведомление от акционера Старком Холдинг АД за настъпила промяна на дяловото му участие в публичното дружество, както следва:
Старком Холдинг АД намалява акционерното си участие в капитала на Синтетика АД от 180 468 до 148 308 акции. След извършената промяна акционерното участие на Старком АД възлиза на 4.944% от капитала на публичното дружество.

27.06.2013
Промяна на дялово участие

На 26.06.2013 година, в изпълнение на задълженията си по чл. 145 от ЗППЦК, в офиса на Синтетика АД постъпи уведомление от акционера Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. за настъпила промяна на дяловото му участие в публичното дружество, както следва:
Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. увеличава акционерното си участие в капитала на Синтетика АД от 145 379 до 155 628 акции. След извършената промяна акционерното участие на Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. възлиза на 5.188% от капитала на публичното дружество.

24.06.2013
Промяна на дялово участие

На 24.06.2013 година, в изпълнение на задълженията си по чл.145 от ЗППЦК, в офиса на Синтетика АД постъпи уведомление от акционера Старком Холдинг АД за настъпила промяна на дяловото му участие в публичното дружество, както следва:
Старком Холдинг АД намалява акционерното си участие в капитала на Синтетика АД от 329 358 до 297 708 акции. След извършената промяна акционерното участие на Старком АД възлиза на 9.92% от капитала на публичното дружество.

20.05.2013
Промяна във вида на акциите на Синтетика АД

Днес, 20 май 2013 г., на БФБ - София бяха въведени за търговия акциите на новото публично дружество Синтетика АД. Акционерният капитал на дружеството е разпределен в 3 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност от 1 лев за една акция.
С решение от 13 май 2013 г. Българска Фондова Борса – София АД регистрира акциите на Синтетика АД за търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard. Присвоеният борсов код на емисията акции е EHN.
Синтетика АД е производствен холдинг, консолидиращ предприятията Пластхим – Т АД и Етропал АД, както и миноритарен акционер в дружеството Формопласт АД. Етропал и Формопласт са публични компании, търгуващи се на БФБ - София. Пластхим - Т е е един от водещите производители на гъвкави пластмасови опаковки и БОПП (биaксиално ориентирано полипропиленово фолио - BOPP) фолио в България и региона.
За 2012 г. консолидираните приходи на холдинга са в размер на 123 милиона лева. Нетната печалба на дружеството е в размер на 6 милиона лева, а печалбата преди лихви данъци и амортизации (EBITDA) достига 18 милиона лева. През 2013 г. ръководството на Синтетика очаква да постигне ръст на приходите и нетната печалба между 5 и 10 %. Намеренията на основния акционер са около 25% от акциите на Синтетика АД да се придобият от институционални инвеститори.

26.03.2013
Промяна във вида на акциите на Синтетика АД

На проведено на 15 март 2013 година извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Синтетика АД е гласувано решение за промяна във вида на акциите на дружеството от налични в безналични. Промяната е вписана в Търговския регистър на 21.03.2013 година. Капиталът на Синтетика АД е в размер на 3 000 000 лева, разпределен в 3 000 000 броя безналични, поименни, непривилигировани акции, с право на глас и номинална стойност от 1 лев всяка една. Емисията безналични акции, е регистрирана в Централен депозитар АД с дата 22.03.2013 година. Общото събрание на акционерите на Синтетика АД е приело съответните изменения и допълнения в устава на дружеството във връзка с промяната във вида на акциите. Актуалният устав на Синтетика АД е обявен по партидата на дружеството в Търговския регистър.