Бизнес профил

Основната дейност на Синтетика АД е свързана с управление на индустриални предприятия, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
Синтетика АД е холдингово дружество и като такова оперира в няколко сектора чрез своите дъщерни предприятия:
  • Управление на недвижими имоти в областта на хотелиерството и туризма – чрез Еврохотелс АД
  • Производство и търговия на гъвкави опаковки, биаксиално ориентирано полипропиленово фолио и каполипропиленово фолио – чрез участието си в дружеството Пластхим-Т АД
  • Производство на хемодиализни и медицински продукти – чрез Етропал АД