Бизнес профил

Основната дейност на Синтетика АД е свързана с управление на индустриални предприятия, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
Синтетика АД е холдингово дружество, чийто предмет на дейност е свързан с придобиване, управление и развитие на дружества в страната и чужбина. Дружеството оперира в три сектора чрез своите дъщерни предприятия:
  • Производство на хемодиализни и медицински продукти – Етропал АД
  • Управление на недвижими имоти – от 02.05.2019 г.
  • Енергетика – oт 11.04.2022 г.