Общо събрание на акционерите

Извънредно заседание на ОСА на Синтетика АД, 02.12.2022