Общо събрание на акционерите

Годишно общо събрание на акционерите на Синтетика, 30.09.2020
Годишно общо събрание на акционерите на Синтетика, 30.09.2020
Извънредно Общо събрание на акционерите на Синтетика АД, 28.01.2019
Извънредно Общо събрание на акционерите на Синтетика АД, 23.05.2018
Извънредно Общо събрание на акционерите, 27.12.2017
Редовното общо събрание на акционерите на Синтетика
Извънредно Общо събрание на акционерите, 12.12.2017
Извънредно Общо събрание на акционерите, 05.06.2017
Извънредно Общо събрание на акционерите, 29.12.2016
Годишно редовно Общо събрание на акционерите, 29.06.2016
Извънредно Общо събрание на акционерите, 19.11.2015
Годишно редовно Общо събрание на акционерите, 25.06.2015
Извънредно Общо събрание на акционерите, 05.09.2014
Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите, 23.06.2014
Редовно Годишно Общо събрание на акционерите, 30.06.2013
Извънредно Общо събрание на акционерите, 02.10.2013