Общо събрание на акционерите

Извънредно заседание на ОСА на Синтетика АД, 28.12.2023