Общо събрание на акционерите

Извънредно заседание на ОСА на Синтетика АД, 05.03.2024